A little insight, about our Products

Untitled Document
a

Dokumentet

  Klientet si persona fizik

 • Leternjoftimi per Krediamarresin, Kontrata e punes dhe gjendja e llogarise ku procesohet paga            
 • Leternjoftimi i Bashkekredimarresit / nje antari te familjes, mundesisht me kontrate te punes  dhe gjendje te bankes per 6 muajt e fundit
 • Leternjoftimi i Garantuesit (duhet te jete person jashte familjes me page ose peng)          
 • Lista e pengut e nenshkruar (veture , orendi shtepiake  ose paisje tjera)
 • Nje Fakture e rrymes ose ujit
 • Pro-Fatura  apo Oferta  per mallin qe kerkohet te blihet.

 

Klientet si persona  juridik

 • Çertifikata e Biznesit, Leternjoftimi i Kredimarresit, dhe gjendja e llogarise;
 • Pasqyrat financiare per dy vitet   e kaluara, Tatimet e deklaruara (raporti vjetor nga ATK)
 • Leternjoftimi i nje antari te familjes si Bashkekredimarres, mundesisht me kontrate te punes           
 • Lista e pengut e nenshkruar (veture, paisje, makineri, tjera, ose palujtshmeri)
 • Çertifikata e Biznesit  dhe Leternjoftimi i Garantuesit (dhe raporti vjetor nga ATK)
 • Pro-Fatura  apo Oferta  per mallin qe kerkohet te blihet.  


VEREJTJE: Ju lutem mos paguani Shitesit asnje shume avans / kapare!

 
‘TIMI Invest’ është Institucion Financiar Jo-Bankar që ofron shërbime financiare të gjithë klientëve që janë banorë të Republikës së Kosovës.

 

auto-finance

Financim i automjeteve

 

• Ky produkt financon blerjen e veturave të reja apo te perdorura, përmes Partnerëve tanë furnizues.

• Afati i kthimit të borxhit variron nga 12 deri në 24 muaj .


 

Personal Finance

Financim i agronomise


• Ky produkt financon blerjen e paisjeve/produkteve të reja apo te perdorura përmes Partnerëve tanë furnizues .

• Afati i kthimit të borxhit variron nga 12 deri në 24 muaj.
Home Finance

Financim i shtepive

 
• Ky produkt financon blerjen e shtepive/banesave të reja apo te perdorura përmes Partnerëve tanë të sektorit të ndërtimtarisë.

• Afati maksimal i financimit të shtëpive është deri në 60 muaj.