KONTAKTI

Head Office
Kosovë, Prishtinë 10000
Lagjja “Emshiri”,
Rr. “Dervish Hima”,
C6 - Llamella B, nr.6.
+381(0)38 612 613
+377(0)45 55 00 44
info@timiinvest.com

Emri dhe Mbiemri:

Emaili:

Qyteti:


Komenti